Hledat

Škola u babiček- Česká škola v Lyonu

měsíc

Září 2014

Zápis

Nový školní rok úspěšně začal. Letos budou děti rozděleni do 3 skupin. Lída povede ty nejmenší od 3let. Marta bude mít děti od 4 do 5ti let a Adéla školáky. První dvě skupinky budou pracovat spolu a rozdělí se občas podle potřeby. Všechny 3 skupiny budou spojeny na výtvarnou aktivitu po svačině.

Připomíname, že svačiny budou společné v 10.45 a rodiče kteří mají zájem mohou využít tuto příležitost k oslavě narozenin, jak už jsme již dělali loni. V případě kdy zovna žádné narozeniny nejsou, svačinu upeče hodná babička Lída. V rámci pitného režimu mohou rodiče dětem nechat lahev s vodou. Ke svačině budou mít k dispozici i džus nebo vodu.

Z dotazníku, který jste na prvním setkání vyplnili, vyplynul velký zájem o výlety a také o tábory ve Francii i Česku. Výlety i tábor ve Francii bude pořádat Marta a budeme Vás včas informovat. Tábor v ČR je organizován ČŠBH Paříž a informace Vám předáme v průběhu roku.

Další setkání 4.10.

Marta

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Začínáme

Chers parents de nos petits élèves,

Une nouvelle année scolaire, troisième déjà depuis la création de notre « Škola u babiček » va bientôt commencer. Comme l’année dernière, nous devrons partager « nos locaux » à la Salle Franklin 7 rue d’Enghien Lyon 2e avec d’autres associations. Nous nous réunirons donc de 10 à 12 heures les samedis indiqués dans le calendrier qui est en ligne sur le site :

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/public/Documents/Calendrier_Inscription_2014-2015.PDF

Il est également visible depuis la page „calendrier“:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/index.php/pages/Calendrier

Pour commencer, nous vous invitons à une réunion d’information et de présentation du programme pour l’année scolaire le samedi 13 septembre 2014 et vous donnons rendez-vous à 10 heures à l’adresse ci-dessus. N’hésitez pas à venir nombreux pour nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles et nous faire part de vos suggestions. L’inscription se fera à la même occasion. Les tarifs restent inchangés par rapport à l’année dernière, à savoir 90 € pour un enfant, 120 € pour 2 enfants et 150 € pour 3 enfants de la même famille. L’école est réservée aux enfants des membres de l’AFTL, la cotisation s’élève à 30 € par an pour une personne, 50 € pour un couple et 25 € pour les étudiants. Pour plus de renseignements sur l’Association nous vous invitons à consulter le site

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/.

Cette année, il y aura une nouveauté. Comme nos élèves grandissent, nous allons travailler dorénavant en 2 groupes bien séparés : le groupe des « grands » sera réservé aux enfants qui fréquentent déjà l’école primaire française. Ceux qui sont encore à l’école maternelle vont continuer dans le groupe des « petits », ouvert aux enfants à partir de 3 ans.

Si vous pensez que nous avons oublié quelqu’un ou si vous connaissez autour de vous des familles qui pourraient être intéressées par notre école, veuillez nous en faire part.

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons bonne rentrée française et à très bientôt dans notre école tchèque « U babiček ».

Cordiales salutations

Adéla Dez

Milí rodičové našich žáčků,

Brzy zahájíme nový školní rok, již třetí od založení naší « Školy u babiček ». Sejně jako vloni se musíme dělit o « naše místnosti » na adrese Salle Franklin 7 rue d’Enghien Lyon 2e s dalšími asociacemi. Budeme se tudíž scházet v sobotu od 10 do 12 hodin, ve dnech vyznačených v kalendáři, který najdete na stránce:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/public/Documents/Calendrier_Inscription_2014-2015.PDF

Dále je vidět i na stránce „kalendář“:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/index.php/pages/Calendrier

Začneme tím, že Vás zveme na informativní schůzku v sobotu 13.září 2014 v 10 hodin na výše uvedené adrese, kde Vám předložíme program na školní rok. Neváhejte přijít v hojném počtu a zeptat se nás na vše, co Vás bude zjímat a sdělit nám Vaše návrhy a připomínky. Při té příležitosti bude proveden i zápis dětí do školy. Ceny zůstávají nezměněny oproti loňskému školnímu roku: 90 € na jedno dítě, 120 € na 2 děti a 150 € na 3 děti z téže rodiny. Škola je vyhrazena pro děti členů AFTL, členský příspěvek činí 30 € ročně na jednu osobu, 50 € za pár a 25 € je cena pro studenty. Další informace o asociaci AFTL najdete na stránce

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/.

Letos zavádíme novinku. Vzhledem k tomu, že naši žáci rostou, budeme pracovat ve 2 oddělených skupinách : skupina « velkých » bude vyhrazena pro děti, které navštěvují francouzskou obecnou školu. Děti, které jsou ještě v mateřské škole, budou pokračovat ve skupině « malých », kde přijímáme děti od 3 let.

Máte-li dojem, že jsme na někoho zapomněly anebo znáte-li ve Vašem okolí rodiny, které by mohly mít o naši školu zájem, prosíme Vás, dejte nám to vědět.

Přejeme Vám úspěšné zahájení francouzského školního roku a těšíme se, že se brzy sejdeme v naší české škole « U babiček ».

Srdečně Vás zdraví

Adéla Dez

 

 

Blog na WordPress.com. Šablona: Baskerville od Anders Noren.

Nahoru ↑