Česká škola v Lyonu “ Škola u babiček” už čtvrtým rokem otevře své dveře všem rodinám, které by rády navázaly nebo udržovaly kontakty s českou krajanskou komunitou v Lyonu a okolí. Hlavním cílem je nejen zdokonalení v českém jazyce a prohloubení znalostí českých tradic a reálií, ale především navázání nových přátelství, nejen mezi dětmi, ale i rodiči.

Pokoušíme se najít způsob, jak vychovávat děti v bilingvním, někdy i trilingvním prostředí a vzájemně se podpořit na této nesnadné, ale smysluplné cestě multikulturní rodiny.

O co se snažíme nejvíce je, aby děti do školy chodily rády, aby se těšily na kamarády a aby si odnášely skvělé zážitky. Jelikož se scházíme jen jednou za čtrnáct dní, naše škola si hlavně dává za úkol pracovat s problematickou gramatikou, jako je skloňování a výslovnost, a podporovat lásku k českému jazyku.

Škola u babiček vznikla na základě iniciativy babiček Lídy a Adély, které ve Francii žijí již několik desítek let a vychovaly v bilingvní rodině nejdříve své děti a dnes se snaží pomáhat s výchovou svých vnoučat.

Postupně se do školy zapojovaly další a další rodiny a dnes má škola tři třídy a okolo 20 dětí. Třídy jsou rozděleny na skupinky podle věku: mateřská škola, předškoláci a školáci. Věk dětí ve skupinkách je různý, podle toho na jaké úrovni děti češtinou mluví. Mateřská škola obyčejně tvoří největší skupinku dětí do 5ti let a výuka je především stavěna formou her. Děti se učí české říkanky, písničky a tanečky.

Předškoláci tvoří menší skupinku dětí, které mají velmi dobrou jazykovou dispozici nebo již začaly první třídu. Děti se seznamují s českou abecedou, skládají slova a jednoduché věty.

Školáci jsou skupinkou nejrozmanitějšího věku dětí od 6ti let. Ve skupince se střídá výuka podle učebnice pro malé cizince Domino s dalšími formy výuky, kde se zdokonaluje gramatika, slovní zásoba a výslovnost.

Všechny skupinky mají první hodinu (45min) zvlášť a poté následuje krátká přestávka. O přestávce se skupinky spojí aby společně vychutnaly již známé a velice populární narozeninové svačiny. (Slavíme narozeniny dětí narozených v daném měsíci.)

Druhá hodina je zaměřena na výuku výtvarné a hudební výchovy. Některé aktivity jsou pro všechny věkové skupinky, některé jsou určeny jen pro mladší nebo naopak starší děti.

Školu vede pět dobrovolnic, nejmladší skupinku vede Lída a Lenka, skupinku předškoláků Marta a skupinku školáků Adéla a Svatava.

Nový školní rok letos zahájíme zápisem v sobotu 12. září 2015. Máte-li zájem o činnost Školy u babiček, neváhejte sledovat pravidelné zprávy na webových stránkách.