V sobotu 12. prosince 2015 nás navštíví Mikuláš s andělem a čertem. Trochu opožděně, ale datum jsme posunuly úmyslně, abychom předešly problémům s dopravou a parkováním v Lyonu vzhledem k tradičním lyonským oslavám Panny Marie v týdnu kolem 8. prosince. Ten den nebude dopolední vyučování. Sejdeme se v 15 hodin v MJC 100 rue Boileau Lyon 6. Budeme tam mít dostatečně velký sál, kam se vejdou nejen všichni žáci naší školy a jejich rodiče, ale můžeme pozvat i děti a vnoučata členů asociace a případně i další české rodiny s dětmi, Vaše přátele. Konec radovánek předpokládáme v 18 hodin. Prosíme o potvrzení účasti s uvedením počtu dospělých a dětí, aby mohl Mikuláš připravit nadílku. Vaši odpověď očekáváme nejpozději do 28. listopadu 2015. Ve škole vyvěsíme seznam, kam se můžete zapisovat. Též je možné se zapsat mailem nebo formou registrace zde. Prosíme o malé přispění na občerstvení dodáním něčeho na zakousnutí, školá dodá nápoje.