Hledat

Škola u babiček- Česká škola v Lyonu

rubriku

Uncategorized

František Kupka

Výlet

POZOR VYLET SE KVULI SPATNEMU POCASI RUSI!!!!!

Česká škola u Babiček pořádá výlet KDY: Sobota 02/05 v 10:00 KDEDomaine de Lacroix-Laval 399 Avenue de Lacroix-Laval, 69280 Marcy-l’Étoile Místo srazu : u prolézaček s vláčkem asi 100 m vpravo od hlavního vjezdu do parku (někteří z Vás již znají). Parkovat se dá právě u uvedeného vjezdu, dál do parku se může jen pěšky. Kdybyste nás nemohli najít, můžete nám zavolat, budeme se snažit Vás nasměrovat. SE SEBOU: Boty pohodlné a oblečení na výlet do přírody, včetně pláštěnek a pití Tentokrát půjdeme pěšky, cesta bude trvat přibližně 1 hodinu a je vhodná pro terénní kočárky. Piknik můžete nechat v autě a vyzvednout ho až ke konci. Pokud někteří z Vás budou spěchat na oběd domů či jinam, mohou samozřejmě odjet před piknikem.

Tři Králové

Druhou lednovou skoličku jsme si s předškoláky povídali jaké známe ovoce a zeleninu, jak se od sebe liší a jak chutnají. Školáci pokračovali s učebnicí Domino a ti nejmenší tancovali a zpívali.

Společně jsme oslavili Alexovi 5té narozeniny a vyrobili si jednoho ze tří kralů. Nakonec jsme si zazpívali písničku My Tři Kralové.

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Leden

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Vánoce

Na dnešní sobotní škole jsme kromě zdobení perníčků a vyrábění vánočních přání také oslavili Ernestýnčiny 3tí narozeniny. Předškoláci se učili předložky a povídli jsme si tom jak končí podzim a o vánocích v Česku.

Přejeme Všem krásné a veselé vánoce a sejdeme se po novém roce 10.1.2015

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Začínáme

Chers parents de nos petits élèves,

Une nouvelle année scolaire, troisième déjà depuis la création de notre « Škola u babiček » va bientôt commencer. Comme l’année dernière, nous devrons partager « nos locaux » à la Salle Franklin 7 rue d’Enghien Lyon 2e avec d’autres associations. Nous nous réunirons donc de 10 à 12 heures les samedis indiqués dans le calendrier qui est en ligne sur le site :

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/public/Documents/Calendrier_Inscription_2014-2015.PDF

Il est également visible depuis la page „calendrier“:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/index.php/pages/Calendrier

Pour commencer, nous vous invitons à une réunion d’information et de présentation du programme pour l’année scolaire le samedi 13 septembre 2014 et vous donnons rendez-vous à 10 heures à l’adresse ci-dessus. N’hésitez pas à venir nombreux pour nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles et nous faire part de vos suggestions. L’inscription se fera à la même occasion. Les tarifs restent inchangés par rapport à l’année dernière, à savoir 90 € pour un enfant, 120 € pour 2 enfants et 150 € pour 3 enfants de la même famille. L’école est réservée aux enfants des membres de l’AFTL, la cotisation s’élève à 30 € par an pour une personne, 50 € pour un couple et 25 € pour les étudiants. Pour plus de renseignements sur l’Association nous vous invitons à consulter le site

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/.

Cette année, il y aura une nouveauté. Comme nos élèves grandissent, nous allons travailler dorénavant en 2 groupes bien séparés : le groupe des « grands » sera réservé aux enfants qui fréquentent déjà l’école primaire française. Ceux qui sont encore à l’école maternelle vont continuer dans le groupe des « petits », ouvert aux enfants à partir de 3 ans.

Si vous pensez que nous avons oublié quelqu’un ou si vous connaissez autour de vous des familles qui pourraient être intéressées par notre école, veuillez nous en faire part.

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons bonne rentrée française et à très bientôt dans notre école tchèque « U babiček ».

Cordiales salutations

Adéla Dez

Milí rodičové našich žáčků,

Brzy zahájíme nový školní rok, již třetí od založení naší « Školy u babiček ». Sejně jako vloni se musíme dělit o « naše místnosti » na adrese Salle Franklin 7 rue d’Enghien Lyon 2e s dalšími asociacemi. Budeme se tudíž scházet v sobotu od 10 do 12 hodin, ve dnech vyznačených v kalendáři, který najdete na stránce:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/public/Documents/Calendrier_Inscription_2014-2015.PDF

Dále je vidět i na stránce „kalendář“:

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/index.php/pages/Calendrier

Začneme tím, že Vás zveme na informativní schůzku v sobotu 13.září 2014 v 10 hodin na výše uvedené adrese, kde Vám předložíme program na školní rok. Neváhejte přijít v hojném počtu a zeptat se nás na vše, co Vás bude zjímat a sdělit nám Vaše návrhy a připomínky. Při té příležitosti bude proveden i zápis dětí do školy. Ceny zůstávají nezměněny oproti loňskému školnímu roku: 90 € na jedno dítě, 120 € na 2 děti a 150 € na 3 děti z téže rodiny. Škola je vyhrazena pro děti členů AFTL, členský příspěvek činí 30 € ročně na jednu osobu, 50 € za pár a 25 € je cena pro studenty. Další informace o asociaci AFTL najdete na stránce

http://www.franco-tcheque-lyon.fr/.

Letos zavádíme novinku. Vzhledem k tomu, že naši žáci rostou, budeme pracovat ve 2 oddělených skupinách : skupina « velkých » bude vyhrazena pro děti, které navštěvují francouzskou obecnou školu. Děti, které jsou ještě v mateřské škole, budou pokračovat ve skupině « malých », kde přijímáme děti od 3 let.

Máte-li dojem, že jsme na někoho zapomněly anebo znáte-li ve Vašem okolí rodiny, které by mohly mít o naši školu zájem, prosíme Vás, dejte nám to vědět.

Přejeme Vám úspěšné zahájení francouzského školního roku a těšíme se, že se brzy sejdeme v naší české škole « U babiček ».

Srdečně Vás zdraví

Adéla Dez

 

 

Velikonoce

Malí pekaři

karneval

dnes jsme vyráběli hudební nástroje a začali nacvičovat písničku s maskami pro naše maminky a tatínky.

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com. Šablona: Baskerville od Anders Noren.

Nahoru ↑