Nejmladší skupinou v naší české škole jsou Krtečci. Věkově skupina odpovídá mateřské škole, děti mají mezi třemi až pěti lety.

20191123_101503

Ve výuce klademe důraz především na správnou výslovnost, kterou procvičujeme za pomoci jednoduchých říkanek a pohádek. I v tomto roce se vrátíme k pohádkám, které si děti loni oblíbily (Hladová housenka, Karkulka, Tři prasátka) a přidáme nové. S vyprávěním pohádek nám pomáhají maňásci. Hodně prostoru je věnováno i pohybovým aktivitám. Od ledna mají děti k dispozici tzv. padák, se kterým je spojena spousta her a děti si ho rychle oblíbily. Druhá část výuky je věnována výtvarně aktivitě, kterou se snažíme spojit s daným obdobím, či českými tradicemi.

Skupinu Krtečků vede v tomto roce nová paní učitelka Markéta a babička Liduš jí pomáhá. Babička Lída je spolu s babičkou Adélou zakladatelkou Školy u babiček.