LVÍČATA

2018 – 2019

Skupina „Lvíčata“ je smíšená skupina odpovídající věkem 3. a 4. třídě v českých školách. Některé děti v této skupině navštěvují Školu u babiček od samého začátku, další se k nim přidaly v průběhu let. Učí se česky číst, psát a správně vyslovovat a obohacují si slovní zásobu. Skupinu vede babička Adéla, jedna ze zakladatelek Školy u babiček, původním povoláním překladatelka a tlumočnice, která má dlouholetou zkušenost s dvojjazyčnou výchovou v rodině.

Používané materiály : učebnice a pracovní sešit « DOMINO – Český jazyk pro malé cizince » (nakladatelství Kosmas), « Český jazyk 2 – učebnice pro 2.ročník základní školy – Čtení s porozuměním » (Nakladatelství Nová škola – DUHA s.r.o. Brno)

 

LVICATA - Copie 1

Save

Reklamy