LVÍČATA

2019 – 2020

Skupina „Lvíčata“ je skupina odpovídající věkem 3.třídě v českých školách. Některé děti v této skupině navštěvují Školu u babiček od samého začátku, další se k nim přidaly v průběhu let. Učí se česky číst, psát a správně vyslovovat a obohacují si slovní zásobu. Skupinu vede babička Adéla, jedna ze zakladatelek Školy u babiček, původním povoláním překladatelka a tlumočnice, která má dlouholetou zkušenost s dvojjazyčnou výchovou v rodině.

Používané materiály :

« Čtení s porozuměním » učebnice a pracovní sešit pro 2. Ročník základní školy » (Nakladatelství Nová škola – DUHA s.r.o. Brno)

2019-2020 Lvíčata

Save