Školní rok  2017 – 2018

září 2017 zahájila „Škola u babiček” již šestý rok svého působení. Byla založena na základě iniciativy babiček Lídy a Adély, které ve Francii žijí již několik desítek let a vychovaly v bilingvních rodinách nejdříve své děti a dnes se snaží pomáhat s výchovou vnoučat. V prvním roce školu navštěvovalo 8 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Postupně se do školy zapojovaly další rodiny, které mají zájem o výuku češtiny a chtějí přitom navázat nebo udržovat kontakty s českou krajanskou komunitou v Lyonu a okolí. Obě babičky již dávno nemohou samy odpovídat na potřeby rostoucího počtu žáků a s nadšením uvítaly čtyři učitelky, které se k nim postupně  a dobrovolně bez nároků na odměnu připojovaly.

 Letos se zapsalo více než 30 dětí, které jsou rozděleny do 4 skupin : o nejpočetnější skupinu 3 a 4-letých (skupina « Krtečků ») pečují  Markéta a babi Liduš, předškoláci « Čmeldové » jsou ve třídě Lenky, Adéla má na starost 6-7letá « Lvíčata » a nejstarší žáci « Puštíci » jsou ve třídě Svatavy. Marta připravuje a organizuje výtvarnou výchovu.

Škola je místem, kde vznikla nová přátelství nejen mezi dětmi, ale i rodiči, kde je možné si vyměňovat zkušenosti s výchovou dětí v bilingvním, někdy i trilingvním prostředí a vzájemně si pomáhat.

O co se snažíme nejvíce je, aby děti do školy chodily rády, aby se těšily na kamarády a aby si odnášely skvělé zážitky. Jelikož se scházíme jen dvakrát v měsíci, vítáme další příležitosti k setkávání. V květnu 2017 zorganizovali rodiče již podruhé 4-denní školu v přírodě. Hra na Indiány, včetně indiánské olympiády, se setkala s nadšením všech zúčastněných, dětí i rodičů.

Škola u babiček se schází každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 9h45 do 12h15 v prostorách radnice 37 rue Bossuet 69006 Lyon a je součástí Česko-francouzské asociace v Lyonu (AFTL)

 

Další informace o asociaci na http://www.franco-tcheque-lyon.fr/index.php/contact

IMG_20141011_114050

Save

Reklamy