Školní rok  2019 – 2020

V sobotu 14. září 2019 zahájila „Škola u babiček” již osmý rok svého působení v Lyonu. Byla založena na základě iniciativy babiček Lídy a Adély, které ve Francii žijí již mnoho let a vychovaly v bilingvních rodinách nejdříve své děti a dnes se snaží pomáhat s výchovou vnoučat.

V prvním roce školu navštěvovalo 8 dětí ve věku od 3 do 6 let. Postupně se do školy zapojovaly další rodiny, které mají zájem o výuku češtiny a chtějí přitom navázat nebo udržovat kontakty s českou krajanskou komunitou v Lyonu a okolí. Letos máme zapsáno 43 dětí od 3 do 12 let, které jsou rozděleny do 4 skupin podle věku. Organizace výuky v tak velkém počtu je náročná. Obě babičky již dávno nestačí samy odpovídat na potřeby rostoucího počtu žáků a proto s nadšením uvítaly kvalifikované učitelky, které se k nim postupně a dobrovolně bez nároků na odměnu připojovaly.

Škola je místem, kde vznikla nová přátelství nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči, kde je možné si vyměňovat zkušenosti s výchovou dětí v bilingvním, někdy i trilingvním prostředí a vzájemně si pomáhat. Velmi si ceníme spolupráce s rodiči, kteří si jsou vědomi, že školní výuka, která probíhá dvě sobotní dopoledne v měsíci, nestačí aby se děti naučily jazyk.

V květnu 2016 zorganizovali rodiče 4-denní školu v přírodě v Saint Laurent du Pont (horský masiv La Chartreuse) na téma « Z pohádky do pohádky » za účasti všech školáků, rodičů i mladších sourozenců. Iniciativa byla úspěšná, děti i rodiče byli nadšení a další školy v přírodě se opakovaly, vždy pod vedením Marty, která dokáže zaujmout děti různých věkových kategorií zajímavým programem.

Témata dalších škol v přírodě:

2017 Préfolet (Vercors) – « Objevení Ameriky a Indiáni »

2018 Vaujany (Isère) –  « Poznávání vesmíru»

2019 Vassieux en Vercors – « Olympijské hry»

Škola u babiček se schází každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 9h45 do 12h15 v prostorách radnice 37 rue Bossuet 69006 Lyon ve 4.patře a je součástí Česko-francouzské asociace v Lyonu (AFTL).

Další informace o asociaci na http://www.franco-tcheque-lyon.eu

 

DSC01030

Save